top of page
man-hands-working-keyboard-wooden-background_edited_edited.jpg

כתבו עלינו

כתבות על חמ"ל יוזמות

החמ"ל החברתי: סיוע לעורף בזמן הלחימה

בוגרי 8200 הקימו חמ"ל סיוע לעורף: אלו הפרויקטים הייחודיים שיזמו

לא חיכו לצו 8: בוגרי יחידות טכנולוגיה בצה"ל הקימו חמ"ל יוזמות סיוע

בכירי המשק נפגשו עם הנשיא הרצוג לקידום קשרי העבודה בין יהודים וערבים

כתבות על המיזמים שלנו

רופאות ברזל: הסטארט-אפ המבצעי שינוהל על ידי נשים בלבד

משהו טוב אחד ביום: רופאות הברזל באות לעזור לנו

"רופאות הברזל": מיזם נשי של רפואה מרחוק למען רצף טיפולי

"לנשום": המיזם הוויראלי שנותן כלים להתמודד עם המצב

המרכז האזרחי לתיאום פעילות בתחום הסייבר״״ (ILC4) הוקם על ידי גדי עברון ואוהד זיידנברג כדי לסייע במלחמת חרבות ברזל ‎

״המרכז האזרחי לתיאום פעילות בתחום הסייבר״ יסייע במערכת חרבות ברזל

bottom of page